Välkommen till dittyrke.se

Under 2022 sker lanseringen av Arbetsmarknadskunskaps digitala verktyg ”dittyrke.se”, som just nu är under konstruktion.

Vad är syftet med dittyrke.se?

Syftet med det digitala verktyget är att stödja lärare, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och föräldrar för att underlätta dialogen kring drivkrafter, intressen, studie- och yrkesval. Verktyget kan även användas direkt av användaren för att förstå mer om sina framtida studie- och yrkesval. Syftet är att visualisera hur arbetsmarknaden är uppbyggd, var jobben finns och hur användaren kan nå dem. Syftet är att ge användaren en uppdaterad bild av branscher och yrken på ett inspirerande och informativt sätt.
Har du frågor gällande dittyrke.se kontakta oss på dittyrke@arbetsmarknadskunskap.se.

Använd gärna insamlingsverktyget yrkesinfo.se

yrkesinfo.se samlas det just nu in yrkesinformation om de drygt 1 500 yrkena som utgör basen till dittyrke.se. Gå gärna till yrkesinfo.se och fyll i innehållet i ditt jobb och hjälp Sveriges hundratusentals unga att matcha sina drivkrafter till framtidens arbetsmarknad.

Lämna dina uppgifter här så håller vi dig uppdaterad om lanseringen och utvecklingen av dittyrke.se!